לטעמה הנפלא של לזניה דיאורו אין אח ורע באיטליה כולה כל טעימה חוויה וכל מילה מיותרת